Ledo - Ledo.pl - CERTYFIKATY ISO
Symulacja wtrysku
LEDO-Technologia wtrysku

„LEDO” P.P.H.U. Leszek Olbrzymek

ul. Gliniana 19
91-336 Łódź

NIP: 725-104-34-76
telefon Tel/fax: +48 42 654 91 54
e-mail e-mail: ledo@ledo.pl
e-mail zamówienia: biuro@ledo.pl
GPS GPS: 51*47’36.80”N 19*25’25.40”E

 

P.P.H.U. “LEDO” s.c.

ul. Rumuńska 12
91-336 Łódź

NIP: 726-255-22-99
telefon Tel/fax: +48 42 654 91 24
e-mail e-mail: ledo.sc@ledo.pl
GPS GPS: 51*47’36.00”N 19*25’30.00”E

 

POLITYKA Zintegrowanego Systemu
Zarządzania FIRMY LEDO P.P.H.U.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LEDO Leszek Olbrzymek oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LEDO spółka cywilna Dominik Olbrzymek, Jakub Olbrzymek prowadzą działalność w zakresie projektowania, przetwórstwa, produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych oraz narzędzi o najwyższej jakości, przy zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w harmonii ze środowiskiem oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania wyznaczają następujące kierunki działań:

  • dostosowanie się do rosnących oczekiwań klientów przy jednoczesnym spełnianiu wymagań ustawowych, przepisów prawnych i innych,
  • ciągłe doskonalenie, modernizacja, rozwój działalności ZSZ zgodnie z normami PN- EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz uwzględnienie ich roli i zaangażowania do działań BHP,
  • zapobieganie zanieczyszczeniom,
  • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • spełnianie wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących Firmy,
  • ciągłe doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do wdrażania tej polityki.

Zobowiązujemy się do realizacji ww. zadań jednocześnie zapewniając, że niniejsza Polityka jest znana, rozumiana, oraz publicznie dostępna dla zainteresowanych stron.

Łódź, dnia 03-07-2017

unia
Narzędziownia Formy Wtryskowe Ledo - Ledo.pl - Łódź 2012 © tel. 42 654 91 54, e-mail: biuro@ledo.pl
Formy wtryskowe